In een tijd waarin zoveel mensen in onrust en angst leven kunnen  we gezamenlijk een ander geluid laten horen: stilte. In stilte voelen we ons weer verbonden – met onszelf, elkaar en het grote geheel. De eenheid achter de verscheidenheid wordt voelbaar en oplossingen dienen zich aan.

Op elke zondag is er vanaf  31 januari om 19.30 een meditatie op het stadhuisplein in Leiden, een half uur laten we de stilte spreken. We komen samen en steken een kaars aan als symbool van het licht dat ons verbindt. Vervolgens zijn we samen stil.

Deze uitnodiging gaat niet alleen uit naar mensen die gewend zijn om te mediteren, maar naar iedereen. Laten we met z’n allen samenkomen: jong, oud, rechts, links, rijk, dakloos, staatloos. Iedereen is welkom.

Als iedereen een kaars meeneemt zetten we het stadhuisplein in het volle licht. Het aansteken van de kaarsjes verloopt in stilte evenals de meditatie die volgt. Het gevoel dat we willen uitstralen is te vangen in de woorden ‘harten verbinden’. Zet je hart open en laat de liefde stromen.

Nodig zoveel mogelijk mensen uit je netwerk uit. Dit is een unieke kans om een ander ‘geluid’ te laten horen en een stap te zetten richting een samenleving die vanuit oplossingen denkt, in plaats van vanuit tegenstellingen.


Onderzoek laat zien dat het effect van mensen die samen stil zijn harmoniserend en opwekkend is – niet alleen op degenen die mediteren, maar ook op de grotere omgeving. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is het minder druk op de spoedeisende hulp, is er minder geweld op straat en wordt er meer gelachen.

Namaste,

Frank.

Adres:

Stadhuisplein Leiden.