Luistercirkel in Leiden

Navigeren in onvoorspelbare tijden

De komende tijd starten wij( Leonie van der Plas en ik) op vier zondagmiddagen weer luistercirkels. De eerste luistercirkel (zie onderaan voor meer uitleg) zal plaats hebben op zondag 18 november.

De luistercirkels staan alle vier in het kader van de ingrijpende veranderingen die er gaande zijn op aarde, door de manier van leven van de mens. We zullen vooral in gaan op de vraag hoe je als persoon hiermee kunt omgaan.

Je kent het inmiddels, en misschien word je er soms moedeloos van: klimaatverandering, het verdwijnen van vele plant- en diersoorten, verdwijnen van ruimte voor ‘wilde natuur’, het opstapelen van vuil, de dreiging van radioactief afval, het steeds zeldzamer worden van gezond drinkwater, afname van de vruchtbaarheid van grond, veranderingen in leefomgeving…. en zo nog meer. Wat kunnen we er nog aan doen? Kunnen we nog wel iets doen? En: kunnen we weten wat ons te wachten staat?

Er is (terecht) veel aandacht voor het vergroten van duurzaamheid. Maar de veranderingen zijn goeddeels niet meer terug te draaien, en gaan intussen door. Daarom willen wij ons in deze serie luistercirkels vooral richten op de vraag hoe we kunnen leven te midden van alle veranderingen die ons te wachten staan. En ruimte maken voor je eigen gevoel rondom dit thema.
Wat betekenen die veranderingen voor je? Hoe blijf je in verbinding met wat jou beweegt? Hoe ga je om met de pijn die je voelt door wat er allemaal gaande is? Welke positie wil je innemen? Hoe kun je de moed erin houden? Hoe richt je je leven in?

Of je nu veel bezig bent met de genoemde thema’s en vragen, of dat het iets ‘nieuws’ voor je is waar je wel meer ruimte voor zou willen maken in je leven: iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Waar? In Leiden, bij Leonie in de huiskamer (adres volgt wanneer je je hebt aangemeld)

Wanneer?

Zondag 18 november (thema: onze pijn voor de wereld – wat houdt je bezig, wat maakt je boos of verdrietig, wat frustreert?),

Zondag 9 december (thema: dankbaarheid – je liefde voor al het leven en voor de wereld, het zien van mooie dingen temidden van alle veranderingen)

Zondag 6 januari (thema: het zien met nieuwe ogen – welk perspectief ben je geneigd in te nemen, hoe kijk je naar de toekomst? Wat zijn voor jou constructieve manieren om hier naar te kijken?)

Zondag 27 januari (thema: voortgaan – hoe te leven te midden van alle veranderingen?)

Tijd? inloop vanaf 15 uur, we beginnen om 15.30. Eerst doen we een meditatie van ongeveer een half uur (op een ontspannen manier – en we leiden deze in, dus als je geen ervaring hebt met meditatie, kun je gewoon meedoen). Daarna begint de luistercirkel*. De middag zal rond 17.30 afgelopen zijn.
Als er genoeg animo voor is, kunnen we daarna samen eten volgens het potluck principe (iets lekkers meenemen dat je wilt delen).

Er kunnen elke keer maximaal 10 mensen meedoen. Daarom is het handig, om als je al weet dat je graag mee wilt doen, je alvast aan te melden. Vermeld bij je aanmelding op welke data je wilt meedoen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vanderplas.leonie@gmail.com

Misschien tot binnenkort!

Frank van den Brink en Leonie van der Plas

* Over de luistercirkel:
De luistercirkel (of luisterkring) is een manier om mensen via spreken en luisteren bij elkaar te brengen en verbinding te bevorderen. In de luistercirkel wordt een veilige omgeving gecreëerd om het te hebben over dingen waar we ons kwetsbaar of onzeker over voelen. Doordat we proberen om ons oordeel over wat iemand zegt los te laten, kan er ruimte ontstaan voor ieders manier van kijken/ervaren. Zo kunnen we samen dingen onderzoeken en van elkaar leren zonder dat er altijd een vaststaand antwoord hoeft te komen op de vraag die we als leidraad nemen.
De luistercirkel zoals wij die voeren, hebben we geleerd van de Zenpeacemakers, die hem weer van de Lakota uit Noord-Amerika hebben geleerd.
Zoals de Zenpeacemakers Lage Landen het formuleren:
“Een luistercirkel of “Groepsraad” is de beoefening van open expressie vanuit het hart, en van aandachtig en empathisch luisteren. Het doorgeven van het spreekobject (talking stick/piece), met de intentie om werkelijk vanuit authenticiteit te spreken en aandachtig te luisteren, inspireert ons om diepgaander te communiceren, om ons op een dieper niveau in te leven en om conflicten tot oplossing te brengen.”
Over de hele wereld komen dergelijke manieren van spreken/delen voor, via verschillende methodes. Als je geïnteresseerd bent om meer te lezen over de luistercirkel, raden we je aan om op de website van de Zenpeacemakers Lage Landen verder te lezen: https://zenpeacemakers.nl/council-cirkel/

het najaar zullen er weer LuisterCirkels in Leiden plaats gaan vinden. In een luistercirkel kan je ervaringen delen rond compassie en maatschappelijk betrokkenheid. Het thema waar de Cirkels dit najaar over zullen gaan is Deep Ecology.

Iedereen die zich wil laten inspireren door de stilte en de staat van niet-weten die door meditatie wordt opgeroepen, is van harte welkom.

Wanneer:  Data volgen!

Waar:        Yogahaven.

In de luistercirkel beoefenen we de drie leefintenties van de Zen Peacemakers:

– Niet weten

– Erkennen wat is

– Actie die daaruit voortkomt

I believe we can change the world if we start listening to each other. Simple,

honest, human conversation. Not mediation, negotiation, problem-solving,

debate or public meetings. Simple, truthful conversation where we each have

a chance to speak, we each feel heard, and we listen well.

Margaret Wheatly.

Frank:
Mijn kennismaking met luistercirkels vindt plaats tijdens een retraite in Bosnië. Het is de eerste retraite die ik meemaak van de Zen Peacemakers.  We gebruiken in de retraite de luistercirkel om dieper contact te maken met elkaar en diepgaand onze ervaringen te delen in een veilige omgeving. Het blijkt een enorme impact te hebben op mij, omdat het een krachtige manier is om echt wezenlijk en vanuit het hart te praten. De eerste 5 à 10 minuten zijn voor mij nog wat onwennig, maar daarna wordt het een verdiepende ervaring. De luistercirkel leert mij om mijn oordeel te laten vallen, reactief bewustzijn te mijden en vanuit een actief en luisterend bewustzijn deel te nemen. Deze open houding brengt inzicht en wijsheid. Luisteren naar mijn hart en andermans hart versterkt onze onderlinge verbondenheid.

“Listen with ears of TOLERANCE,

See through the eyes of COMPASSION,

Speak the language of LOVE”  (Rumi)