Luistercirkel

Luistercirkel in Leiden

Vanaf het najaar zullen er weer LuisterCirkels in Leiden plaats gaan vinden. In een luistercirkel kan je ervaringen delen rond compassie en maatschappelijk betrokkenheid. Het thema waar de Cirkels dit najaar over zullen gaan is Deep Ecology.

Iedereen die zich wil laten inspireren door de stilte en de staat van niet-weten die door meditatie wordt opgeroepen, is van harte welkom.

Wanneer:  Data volgen!

Waar:        Yogahaven.

In de luistercirkel beoefenen we de drie leefintenties van de Zen Peacemakers:

– Niet weten

– Erkennen wat is

– Actie die daaruit voortkomt

I believe we can change the world if we start listening to each other. Simple,

honest, human conversation. Not mediation, negotiation, problem-solving,

debate or public meetings. Simple, truthful conversation where we each have

a chance to speak, we each feel heard, and we listen well.

Margaret Wheatly.

Frank:
Mijn kennismaking met luistercirkels vindt plaats tijdens een retraite in Bosnië. Het is de eerste retraite die ik meemaak van de Zen Peacemakers.  We gebruiken in de retraite de luistercirkel om dieper contact te maken met elkaar en diepgaand onze ervaringen te delen in een veilige omgeving. Het blijkt een enorme impact te hebben op mij, omdat het een krachtige manier is om echt wezenlijk en vanuit het hart te praten. De eerste 5 à 10 minuten zijn voor mij nog wat onwennig, maar daarna wordt het een verdiepende ervaring. De luistercirkel leert mij om mijn oordeel te laten vallen, reactief bewustzijn te mijden en vanuit een actief en luisterend bewustzijn deel te nemen. Deze open houding brengt inzicht en wijsheid. Luisteren naar mijn hart en andermans hart versterkt onze onderlinge verbondenheid.

 

Harriet:

Ik ben in 2011 met de luistercirkel in aanraking gekomen en ben erdoor gegrepen. In 2015 deed ik in Auschwitz de training om luistercirkels te faciliteren. Het is mooi om te zien hoe het mezelf en anderen opent, als we leren spreken en luisteren vanuit het hart. Wat we zeggen is niet tevoren bedacht, maar ontstaat spontaan. We luisteren met volle aandacht, dus ook zonder onze eigen inbreng ondertussen voor te bereiden. Degene die een ‘talking stick’ (spreekstuk) in handen heeft is aan het woord; de anderen luisteren en vallen de spreker niet in de rede. We spreken vanuit onszelf, zonder in algemene ‘waarheden’, oordelen en meningen te vervallen. Dit zijn weliswaar belangrijke richtlijnen voor de luistercirkel, maar in de praktijk zullen we er altijd fouten in maken. Dat is niet erg. We mogen mild naar onszelf toe zijn en telkens opnieuw de intentie zetten om te communiceren volgens deze principes.

Wil je de kracht van de luistercirkel ook ervaren en elkaar inspireren rond sociaal geëngageerde betrokkenheid? Dan ben je van harte welkom op de 4e zondag van de maand.

“Listen with ears of TOLERANCE,

See through the eyes of COMPASSION,

Speak the language of LOVE”  (Rumi)

 

 

Praktische informatie

De locatie is: yogastudio ‘Yoga Haven’ (adres: Haven 54).

Van 20.00 tot 21.30 uur (met inloop tussen 19.30 en 19.45 uur voor wie van tevoren een kopje thee wil drinken) wordt eerst een half uur gemediteerd, waarna de luistercirkel plaatsvindt.

De toegang is gratis, met de mogelijkheid tot dana (een vrijwillige bijdrage).

Opgave bij Frank ( vdbrink.frank@gmail.com)

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

Najaar 2018

Meer info:

https://zenpeacemakers.nl/luistercirkels/